รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์
และประกันคุณภาพการศึกษา


ผศ.เดือนทิพย์ เขษมโอภาส
ปฏิทินงานนโยบายและแผน
ประชาสัมพันธ์งานนโยบายและแผน

ประชาสัมพันธ์งานนโยบายและแผน
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ตัวอย่างการจัดทำแผนปฏิบัติการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ฉบับใช้ภายใน


ไฟล์แนบบทความ
 Download [52 kb]
[กลับไป]